Zawiadomienie o zmianie adresu ARAMA Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 grudnia 2023 r. ARAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

ARAMA Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec

Informujemy, że numery NIP, REGON, KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe numery
kont bankowych, adresy mailowe oraz numery telefonów również nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację danych ARAMA sp. z o.o. w Państwa bazach
danych oraz o wystawianie faktur i innych dokumentów, a także kierowanie bieżącej
korespondencji na nowy adres Spółki.