System przenośników taśmowych

System przenośników taśmowych

System przenośników taśmowych transportujących detale po operacji gratowania. 
Główną zaletą tej realizacji jest przyśpieszenie procesu dwustronnego gratowania elementów.